Legal Advice as A Service

Jouw extern  bedrijfsjurist

Met LAAS biedt LEGALVIEW ondernemingen de mogelijkheid om gebruik te maken van haar diensten als een “extern bedrijfsjurist”.

LAAS is er dan ook op gericht om ondernemingen een ruimere en intensere juridische bijstand te laten genieten dan hetgeen voor meer klassieke opdrachten inzake advocatuur het geval is, doordat LEGALVIEW “in” de onderneming aanwezig is en ter plaatse ondersteuning aanbiedt voor de uitvoering van welbepaalde opdrachten (bijv. debiteurenbeheer, bijwonen en bijstand verlenen bij onderhandelingen, nazicht contracten,…). LAAS-opdrachten kunnen zowel eenmalig van aard zijn als meer periodiek (gaande van een of meerdere dagen per week tot enkele keren jaar).

Om u toe te laten na te gaan wat LAAS voor uw onderneming kan betekenen, wordt er een eerste kennismakingsgesprek van ongeveer 1 uur aangeboden. Tijdens dit gesprek luistert LEGALVIEW naar de behoeften en verwachtingen van de onderneming en licht zij toe hoe LAAS haar daarin het beste tegemoet kan komen.

LEGALVIEW richt zich met LAAS hoofdzakelijk op KMO’s en eenmanszaken, aan wie zij een kwaliteitsvolle juridische partner wil bieden tegen betaalbare formules.