Second Opinion

Een second opinion is volledig vertrouwelijk

Waar het begrip “second opinion” (of: tweede mening) al lang ingeburgerd is geraakt in de medische wereld is dat veel minder het geval in de juridische wereld. Nochtans kan een second opinion in juridische aangelegenheden ook meer dan waardevol voor uw juridische gezondheid zijn.

Er zijn immers voldoende situaties denkbaar waar het bekomen van een second opinion nuttig of wenselijk is (bijv. bijkomende analyse van een uitspraak in eerste aanleg in functie van het al dan niet instellen van een hoger beroep, bijkomend nazicht van voorgenomen transacties met een belangrijke – financiële of andere – impact,…). 

In tegenstelling tot hetgeen misschien gedacht of gevreesd wordt, is een second opinion ook geen motie van wantrouwen tegenover de behandelende advocaat. Meer dan eens immers worden diens bevindingen bijgetreden of wordt hem een bijkomende invalshoek aangeboden.

Het is ook beter tijdig te kunnen bijsturen wanneer dit nog mogelijk is dan uit de bocht te vliegen. Bovendien kan de vraag tot het bekomen van een second opinion even goed vanuit de advocaat zelf komen (bijv. omwille van andere specialisaties).

Verder verlopen contacten bij een second opinion ook volledig vertrouwelijk. Zonder toestemming van de cliënt wordt de behandelende advocaat niet geïnformeerd over de ingewonnen second opinion en omgekeerd wordt ook de cliënt niet geïnformeerd zo de behandelende advocaat zelf om een second opinion zou verzoeken.