Wij verzorgen advies in verschillende specialisaties of rechtsgebieden.

Bouw- en
vastgoedrecht

Bouw- en vastgoedrecht is een breed vakgebied, waarin verschillende juridische kennisdomeinen aan bod komen: contracten tussen bouwpartners, verzekering van architect en aannemer, aankoop of verkoop van onroerende goederen, zakelijke en persoonlijke rechten,…

Van de begeleiding van één of meerdere actoren in het bouwproces, over de tussenkomst in de verschillende stadia ervan, tot de bijstand in geval van geschillen staat LEGALVIEW u bij.

Ondernemingsrecht
en economisch recht

LEGALVIEW is er voor elke fase van uw onderneming. Bij de opstart van je onderneming stellen we de oprichtingsdocumenten en eventuele aandeelhoudersovereenkomst op. Ook tijdens de dagdagelijkse werking staan we je bij tijdens het voeren van onderhandelingen, kunnen we (standaard) contracten en algemene voorwaarden opmaken,… En bij beëindiging van de activiteiten als ondernemer, zoals bij een overname, gerechtelijke organisatie en een faillissement, zorgen we voor een correcte afsluiting.

Niet alleen als ondernemer, maar ook als consument staat u niet in de kou en kan u met diverse vraagstukken bij ons terecht.

Intellectueel
eigendomsrecht

U heeft een idee, maar hoe beschermt u dat idee nu het beste? U stelt vast dat er een marktdeelnemer is wiens handelsnaam of logo sterk gelijkt op het uwe, wat doet u in zo’n geval? Iemand beweert dat u zijn auteursrechten geschonden heeft, maar is dat effectief zo? Wanneer moet ik een merkbescherming aanvragen en hoe doe ik dat?

 

Dit zijn maar enkele van de vragen waarmee LEGALVIEW u kan helpen binnen het domein van het intellectueel eigendomsrecht.

Huurrecht

Wat is het verschil tussen woninghuur, handelshuur, gemene huur of pacht? Welk  huur-regime is van toepassing op uw situatie, wat zijn uw rechten en verplichtingen als (ver)huurder, welke opzeggingsmogelijkheden heeft u wettelijk en/of kan u contractueel voorzien, wanneer dient u een hernieuwing aan te vragen, hoe pakt u een geschil met uw (ver)huurder het beste aan,… Vragen die wij dagelijks krijgen en waar we u graag bij helpen.

Privacyrecht

Privacy is de laatste jaren een hot topic geworden voor elke onderneming die de verwerking van persoonsgegevens serieus wil nemen. Dit heeft allemaal te maken met de inwerkingtreding van de gevreesde GDPR (AVG). We kennen allemaal de sancties die kunnen volgen bij het niet (correct) naleven van de privacyregelgeving, maar wist je ook dat je winst kan boeken bij een goede implementatie van de regelgeving? Datastromen worden in kaart gebracht, uw klanten en leveranciers krijgen meer vertrouwen in uw onderneming, duidelijke afspraken in verband met kantoormateriaal worden in kaart gebracht, procedures in geval van een datalek worden opgesteld, en er zijn nog veel meer voordelen.

Aansprakelijkheidsrecht

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinenwinkel…of zo luidt het spreekwoord toch. Maar zelfs wanneer u voorzichtig bent, kan het gebeuren dat u iets overkomt en u schade lijdt: een verkeersongeval, een slecht uitgevoerde aanneming, burenhinder,…

In dergelijke gevallen is het niet enkel zaak om na te gaan of de schadegevallen gedekt zijn door een verzekering, maar ook om de juiste aansprakelijkheden te bepalen en de vergoedingsplichtigen aan te spreken.

LEGALVIEW staat u hierin graag met het juiste advies en de nodige daadkracht bij.

Uiteraard kan u ook bij LEGALVIEW terecht voor het geval uw aansprakelijkheid betrokken zou kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld in verkeerszaken.